Katalog rybářských potřeb
Kategorie
Výrobci


Užitečné informace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu rafishing.cz platné od 22. 3. 2017

Prodejce

Radka Olejníková, Bartolomějské náměstí 36, 698 01  Veselí nad Moravou, IČ: 61745839, DIČ: CZ7457224247. Firma je zapsaná u Živnostenského rejstříku na Městském úřadě v Uherském Hradišti Č.j. ZIV/1294/2009/2. Firma je plátce DPH a je zastoupena majitelkou Radkou Olejníkovou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

Neregistrovaný zákazník

Internetový obchod rafishing.cz umožňuje objednání zboží zákazníkům bez registrace. Neregistrovaným zákazníkem se stává každý uživatel internetového obchodu klemantis.cz, který provede platnou objednávku. Neregistrovaný zákazník nevyužívá slev a výhod registrovaného zákazníka, více o výhodách registrovaného zákazníka. Nejste-li registrovaným zákazníkem a máte zájem o registraci, stačí jen vyplnit registrační formulář.

Registrovaný zákazník

Registrovaným zákazníkem se stává každý uživatel Internetového obchodu klemantis.cz, který provede platnou registraci. Na základě této registrace umožníme zákazníkovi přístup do internetového obchodu s vlastním přihlašovacím jménem a heslem. Zákazník může od této chvíle objednávat nabízené zboží. Registrovaný zákazník využívá všech slev a výhod registrovaného zákazníka.

Ceny a skladovost

Ceny jsou uváděny v Kč s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. U některé zboží je uváděna skladovost zboží "skladem", "zboží je skladem" "expedujeme do 24 hodin" popř. není uveden žádný titulek. Zboží skladem je fyzicky na našem hlavním skladu a expedujeme jej ten den, nebo následující pracovní den, dle času objednávky. Zboží které označujeme "expedujeme do 24 hodin" je na externím skladu a zpravidla jej expedujeme do 24 hodin od objednání, může však nastat výjimka. Ostatní zboží, kde není uveden titulek je dodací doba neurčitá, zpravidla však expedujeme zboží do 7 dnů od objednání (neplatí pro speciální zboží, např. zahraniční publikace, zboží na objednávku apod.). Informace o skladovosti jsou pouze informativní.

Obrázky u zboží

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter.

Objednávání zboží

Objednávku může uskutečnit jak registrovaný, tak neregistrovaný zákazník. Vybrané zboží vkládáte do košíku, kde se Vám zboží ukládá v požadovaném množství. Jestliže chcete zboží v košíku objednat, je nutné se přesunout do Košíku a tam stisknout tlačítko "Přejít k zaplacení", tam již vyberte způsob doručení a místo doručení a odešlete objednávku. Po odeslání se stane objednávka závaznou, na Váš e-mail bude odesláno potvrzení o objednávce a bude ihned po doručení předána k vyřízení. Stav vyřizování Vaší objednávky můžete sledovat po přihlášení v sekci "Moje objednávky" (pouze registrovaný zákazník). Proto, aby mohla být objednávka včas vyřízena a zboží expedováno, je rozhodující čas objednání zboží, čím dříve, tím lépe.

Dodací podmínky

Většinu zboží dodáváme standardně do 7 pracovních dnů od objednání. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku déle než 21 pracovních dnů budete informování naším pracovníkem a dohodnete se na dalším postupu.

Doprava zboží

Zboží je dodáváno dobírkou přes expresní kurýrní službu (PPL), nebo dobírkou České pošty. Po dohodě je možný osobní odběr.

Doprava zboží je uskutečňována v rámci Evropské Unie. Ceník zásilek mimo ČR a SR je sjednáván na základě objednávky přímo se zákazníkem.

Platební podmínky

Zboží dodáváme na dobírku - platba probíhá v hotovosti přepravci při předání zboží nebo na základě uhrady předem. U objednávek nad 5 000,- s DPH si vyhrazujeme právo požadovat platbu bezhotovostně formou zálohové faktury, po zaplacení Vám bude zboží expedováno.

Ceny při doručení zásilky

Poštovné a dobírečné je dle ceníku včetně DPH pro Českou a Slovenskou republiku. Balné je zdarma a není účtováno.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

o    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy (vyplněný formulář) zasílá kupující nejlépe přímo se zbožím na kontaktní adresu provozovny prodávajícího, nebo emailem.

o    Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

o    Výjimku tvoří dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku při dodání:

  • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Odstoupení od kupní smlouvy (formulář) musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží by mělo být doručeno prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dní od obdržení odstoupení a to jinak, než na dobírku. A to nejlépe na adresu provozovny prodávajícího. Vrácení zboží prodávajícímu provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

o    Vracené zboží by mělo splňovat následující podmínky:

§  zboží by mělo být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
§  s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
§  pokud možno v původním obalu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

o    V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  (14ti) pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží zpět zboží, které chce kupující vrátit. Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, že vrácení kupní ceny složenkou není možné. Tímto se vyhovuje §1832 odst. 1 zák. 89/2012 Sb.

o    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

o    Zboží zasílejte, prosím, nejlépe v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do krabice, nejlépe do té, ve které zboží přišlo.

o   Pokud při částečném odstoupení od smlouvy (vrácení jen některého zboží) klesne hodnota zboží pod možnost využití dopravy zdarma, je prodávající oprávněn přiúčtovat k zaslanému zboží dříve neúčtované poštovné - objednávka je řešena tak, jako by zákazník vrácené zboží neobjednal. Kupující může samozřejmě využít místo vrácení zboží výměnu za jinou velikost zboží, jiný druh nebo si nechat připsat hodnotu vráceného zboží na kreditní účet.

o   Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující v plné výši.

o    Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář (Formulář k odstoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku!).

o    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení (s návodem jak postupovat při vracení zboží)

o    Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

9.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ZÁRUKA)

o    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174  NOZ).

o    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

o    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

o    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

o    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

o    V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

o    V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci (ČOI) za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. ČOI sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa - http://www.coi.cz

o    Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

o    Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

o    Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

o    Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

o    Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

o    http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Záruka

Záruka je 24 měsíců a vztahuje se pouze na fyzickou část výrobků.

Reklamace

Při přejímce zboží je kupující povinen zajistit prohlídku zboží a zjištěné nedostatky oznámit ihned, nebo do druhého dne prodávajícímu. Pozdější reklamace bude považována za poškození způsobené kupujícím. Při reklamaci zboží je nutno kontaktovat pracovníka firmy telefonicky (dle kontaktů). Reklamované zboží musí mít popis závady a kopii prodejky.

 

Podmínky užívání internetového obchodu rafishing.cz


Veškerý obsah těchto stránek (www.rafishing.cz) je chráněn autorským zákonem, obchodním zákoníkem a jinými zákony. Veškeré texty, obrázky, fotografie, informace o zboží a další informace, které uveřejňujeme na tomto webu jsou duševním vlastnictvím firmy rafishing.cz - Radka Olejníková. Jakékoli neoprávněné šíření těchto informací včetně kopírování jsou bez předchozího prokazatelného souhlasu firmy rafishing.cz - Radka Olejníková zakázány. Porušením těchto pravidel se vystavujete riziku občanskoprávního, ale i trestněprávního řízení dle příslušných zákonů. Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodejce si vyhrazuje právo změny podmínek bez předchozího upozornění.

 
2011-2014 © dataq.cz
Náš web při poskytování služeb využívá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace